दिगोपन

यसलाई पूर्णरुपमा दिगो बनाउने उद्देश्य राखिएकोले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र एक फरक संस्थाको रुपमा
स्थापित हुनेछ । यसका लागि केन्द्रले आफ्नो स्थायित्व सुदृढ एवं दिगो बनाउन एउटा हाइड्रोपावर
कम्पनी दर्ता गर्नेछ र त्यसको मुख्य लगानीकर्ता स्वयं हुनेछ । केन्द्रले १० देखि १५ मेगावाटको
हाइड्रोपावर निर्माण गर्नेछ र त्यसबाट उत्पादित विद्युत सरकारलाई बेचेर हुने आम्दानीबाट केन्द्र
सञ्चालन हुनेछ ।